• Visit Us

  ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz
  Poland
 • E-mail Us

  E-mail sprzedaz@remor.pl,
  or fill out the form bellow.
 • Call Us

  EUROPE: +48 95 765 41 03
  UNITED STATES: (609) 917-3195

CONTACT FORM

CONTACT US

EUROPE
Remor S.A., ul. Kolejowa 48
73-210 Recz, Poland
Call: +48 95 765 41 03
E-mail: sprzedaz@remor.pl
 
KRS pod numerem 00000474600 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Szczecin, XII Wydział‚ Gospodarczy
NIP 594-000-12-68, REGON 210213704, kapitał akcyjny 4.104.500 PLN, opłacony w całości.
Zarząd: Jakub Data - Prezes Zarządu,
Prokurent Elżbieta Tybulewicz
NORTH AMERICA
Remor LLC
5 Independence Way
Princeton, NY 08540
United States
Call: (609) 917-3195
E-mail: info.us@remor.pl

STAY SOCIAL

Our contact details


SALES

+48 095 765 41 03
+48 095 765 40 66
marketing@remor.pl

CUSTOMER SERVICE

+48 095 765 41 03
+48 095 765 40 66
marketing@remor.pl

LOGISTICS

+48 095 765-44-21
ext.126
logistyka@remor.pl

PUCHARSING DEPARTMENT

+48 095 765 40 19 zaopatrzenie@remor.pl

TECHNICAL DEPARTMENT

+48 095 765-44-21
ext.105
ekonomia@remor.pl

ADMINISTRATION

+48 095 765-44-21
ext.105
ekonomia@remor.pl

JAKUB DATA

CEO

j.data@remor.pl

MAREK PÓŁTORAK

SALES MANAGER

m.poltorak@remor.pl
+48 519 137 059
+48 095 765 41 03
+48 095 765 40 66
Placeholder in case of loading failure